UA-155289003-1

DỊCH VỤ LÀM SẠCH C & C

facebook
icon-vi icon-en
  • Zalo
  • Facebook

icon-emailinfo@dichvulamsach.vn

icon-hotlineHotline: 0901417284

Về chúng tôi

Dịch vụ của C&C:

- Vệ sinh, sắp xếp công trình xây

dựng dân dụng

- Giải pháp vệ sinh làm sạch

- Cung cấp nhân lực lao động

- Bốc xếp xếp dỡ

 

Tầm nhìn:

Hướng đến mục tiêu 2025 thành nhà cung cấp dịch vụ - giải pháp vệ sinh làm sạch chuyên nghiệp thuộc tốp 7 toàn thị trường

 

Sứ mệnh:

- Làm sâu sắc vai trò quan trọng của DV vệ sinh làm sạch

trong sự phát triển của hội

- Nâng cao thu nhập, nhận thức kỹ năng làm việc chuyên

nghiệp của nhân viên Tạp vụ

- Gắn kết nhu cầu làm sạch nhu cầu việc làm
 

 Giá trị cốt lõi:

- Chính: Liêm chính, trung thực trong ứng ̉ và trong các giao dịch.

- Tôn: Tôn trọng bản thân, tôn trọng đồng nghiệp. Tôn trọng công ty, tôn trọng đối tác. Hợp tác trong ̣ tôn trọng.

- Tốc: tốc độ, cách thức, thước đo giá trị hiệu quả cho việc đáp ứng công việc.

- Tuân: Tuân thủ pháp luật, ̣ quy tắc ứng ̉ và quy chế, chính sách, quy định của công ty.

back-to-top.png